De Formular 190 op taxx.lu ausfëllen!

Zenter Kuerzem kennt der als Propriétaire vun engem Haus oder engem Appartement, wat dir verlount, äre Loyer iwwer taxx.lu deklaréieren. Dir musst bekanntlech an deem Fall, zesumme mat ärer Steiererklärung, de Formular 190 ausfëllen.

taxx.lu mëscht iech d'Ausfëlle vum Formular 190 lo vill méi einfach!
Normalerweis musst der op dësem Formular eng Rëtsch Saache selwer rechnen a probéieren erauszefannen, a weie Feld ee weie Montant a weiengem Fall muss ausfëllen. 

taxx.lu mëscht iech d'Liewen hei méi einfach. Gidd einfach déi Donnéeën un, déi der kennt. Eise System berechent automatesch den Amortissement, pro-proratiséiert verschidde Fraisen an definéiert a wei eng Casen, datt déi verschidde Montante musse gesat ginn. 

Macht och dir de Formular 190 fir nëmmen 20€ zum Kannerspill mat taxx.lu!

Essai gratuit

Faites gratuitement une simulation de votre déclaration et déterminez votre remboursement

Je m'inscris