Use taxx.lu to reduce your taxes!

Verëffentlecht den 25/04/2018

taxx.lu allows you to make your tax return or annual statement in the easiest, fastest and most profitable way!

taxx.lu is an efficient and free tool to simulate your tax refund. This tool offers even more advantages.

With taxx.lu, you can fill out your declaration:

  • Without knowledge of taxation;
  • Through a simple and comprehensive questionnaire;
  • Which automatically adapts to your individual situation;
  • With the necessary receipts added automatically thanks to your smartphone;
  • Automatic control of all deductible limits;
  • By giving personalised tips in relation to your individual situation;
  • Ready to be sent to the tax authorities;
After the simulation, which is completely free, you can print your tax return for only 30 EUR and send it directly to the direct tax administration. 

Don't hesitate any longer! Claim your tax refund today!


taxx.lu proposéiert kee Steierconseil. Och wa mir ons beméien ons Informatiounen an héicht-méiglecher Qualitéit ze verëffentlechen, biede mer iech dës Informatiounen als illustrativ ze betruechten.

Elo deelen

Taxx.lu zweete Gewënner vum Creative Young Entrepreneur Luxembourg 2019

Verëffentlecht den 04/07/2019

taxx.lu allows you to make your tax return or annual statement in the easiest, fastest and most profitable way!

taxx.lu is an efficient and free tool to simulate your tax refund. This tool offers even more advantages.

Weiderliesen

Lescht Joer däin éischten Job ugefaangen? Dann fro der deng Steieren zréck ?

Verëffentlecht den 16/05/2018

taxx.lu allows you to make your tax return or annual statement in the easiest, fastest and most profitable way!

taxx.lu is an efficient and free tool to simulate your tax refund. This tool offers even more advantages.

Weiderliesen

Wei kann ech als Enseignant mäin Büro doheem vun den Steieren ofsetzen?

Verëffentlecht den 03/05/2018

taxx.lu allows you to make your tax return or annual statement in the easiest, fastest and most profitable way!

taxx.lu is an efficient and free tool to simulate your tax refund. This tool offers even more advantages.

Weiderliesen

Probéier et gratis aus !

Maach eng gratis Simulatioun vun denger Steiererklärung an looss däin Remboursement rechnen

Ech schreiwen mech an