Divers

Dernière actualisation le 29 April 2022

Firwat ginn d'Charges extraordinaires net an meng Steiererklärung ugewisen ?

Dir kennt d'aussergewéinlech Chargen réicht ab en gewëssen Betrag ofsetzen deen vun ärem Revenu imposable ofhänkt. Wann deen Minimum net areecht ass, dann gëtt deen vun eisem Programm net berécksichtegt.
Hei kennt der méi Informatiounen dozou fannen : 
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/impots-taxes/pension-rente/allegement-fiscal/beneficier-abattements.html

Partagez

Divers

Autres questions & réponses de cette catégorie

Testez taxx.lu maintenant!

Inscrivez-vous gratuitement

Créez un compte, complétez votre déclaration et simulez votre remboursement d'impôts!